Lidmaatschap

Contributie:

De contributie bedraagt € 75,- per jaar, exclusief koffie en inclusief lidmaatschap van NOVA, de landelijke filmorganisatie.

Aanmelden:

Om lid te worden van de Videoclub kan men zich wenden tot de secretaris, tel 0591-640138 of e mail naar wwilkens@home.nl.
Hij stuurt u een inschrijfformulier.

Opzeggen:

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden, twee maanden voor het einde van het kalenderjaar.